Outsourcing procesów biznesowych, czyli BPO, to strategia, w ramach której zleca się wybrane procesy biznesowe zewnętrznym firmom, specjalizującym się w ich realizacji. Takie podejście ma szereg zalet, ale wiąże się też z pewnymi problemami, które mogą zaważyć na wynikach finansowych firmy. Czym jest outsourcing procesów biznesowych, jakie korzyści zapewnia i jakie problemy wywołuje?

Na czym polega outsourcing procesów biznesowych?

Outsourcing procesów biznesowych polega na przekazaniu zewnętrznym firmom odpowiedzialności za realizację wybranych funkcji lub procesów biznesowych. Zamiast samodzielnie wykonywać te zadania, firma zleca je specjalistom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i infrastrukturę.

Jakie są rodzaje BPO?

Choć BPO jest dość płynnym pojęciem, to ekonomiści wyróżniają cztery rodzaje outsourcingu procesów biznesowych. Są to:

  • front-office BPO: obejmuje m.in. obsługę klienta, telemarketing i sprzedaż.
  • back-office BPO: obejmuje m.in. księgowość, zarządzanie kadrami i IT.
  • nearshore BPO: outsourcing do krajów o podobnej kulturze i strefie czasowej.
  • offshore BPO: outsourcing do krajów o niższych kosztach pracy.

W Polsce znajdują się centra usług biznesowych dla wielu międzynarodowych korporacji. Z reguły jest to typowe back-office BPO, szczególnie z zakresu księgowości oraz IT, choć polscy pracownicy coraz częściej pracują również przy typowym front-office BPO, np. w sprzedaży lub obsłudze klienta. To właśnie dlatego osoby, które dobrze znają języki obce, w tym szczególnie język niemiecki, są tak bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Jakie korzyści zapewnia outsourcing procesów biznesowych?

Oprócz oczywistych oszczędności kosztów, takich jak niższe wydatki na rekrutację i infrastrukturę, outsourcing procesów biznesowych umożliwia firmom negocjowanie cen z dostawcami BPO oraz zmniejszenie kosztów związanych z błędami i stratami.

Jednak korzyści outsourcingu sięgają znacznie dalej. Poprawa wydajności, dzięki dostępowi do specjalistów i najnowszych technologii, pozwala firmom skoncentrować się na kluczowych kompetencjach i zwiększyć efektywność procesów biznesowych.

Elastyczność to kolejny atut outsourcingu, umożliwiający firmom łatwe skalowanie zasobów i szybsze reagowanie na zmiany na rynku, co z kolei przekłada się na zwiększenie konkurencyjności. Ponadto outsourcing otwiera drzwi do globalnej puli talentów, umożliwiając firmom udoskonalenie procesów biznesowych, zwiększenie satysfakcji klienta i zwolnienie czasu oraz zasobów do realizacji strategicznych celów.

Z jakimi problemami wiąże się outsourcing procesów biznesowych?

Jednym z głównych problemów outsourcingu procesów biznesowych jest utrata kontroli nad procesami i jakością usług, co wymaga dokładnego monitorowania działań dostawcy BPO oraz zarządzania relacjami z nim. Czasami współpraca po prostu się nie układa, nawet jeśli zaczęła się dobrze.

Kolejnym wyzwaniem są trudności w komunikacji, które mogą wynikać z różnic kulturowych i stref czasowych, oraz konieczność dostosowania się do tych różnic. Zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak ryzyko cyberataków i wycieku danych, również stanowią istotne wyzwanie dla firm korzystających z outsourcingu.

Dodatkowo integracja systemów informatycznych, ryzyko uzależnienia się od dostawcy BPO oraz możliwość utraty miejsc pracy w firmie są innymi problemami, z którymi mogą się spotkać firmy decydujące się na outsourcing procesów biznesowych. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o outsourcingu, ważne jest dokładne zrozumienie tych wyzwań i opracowanie odpowiednich strategii zarządzania nimi.

Jaki wpływ na gospodarkę ma BPO?

BPO pozytywnie przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza w krajach rozwijających się, co z kolei wspomaga wzrost gospodarczy i zwiększa dochody podatkowe. Dodatkowo umożliwia firmom obniżenie kosztów oraz skoncentrowanie się na kluczowych kompetencjach, co zwiększa ich konkurencyjność.

Branża BPO promuje transfer technologii, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które mogą być wykorzystywane przez lokalne firmy, a także wymaga inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną i informatyczną.

Jeśli chodzi o negatywny wpływ outsourcingu procesów biznesowych, najpoważniejsze problemy sprawia utrata miejsc pracy w tradycyjnych sektorach gospodarki. Pod uwagę należy wziąć również niskie płace i złe warunki pracy dla pracowników w niektórych krajach, ryzyko wycieku danych oraz możliwość uzależnienia się firm od dostawców BPO, co znacząco ogranicza ich elastyczność działania.