Retencja pracowników odgrywa kluczową rolę w długoterminowym sukcesie firmy. To proces zarządzania, który ma na celu zatrzymanie wykwalifikowanych i wartościowych pracowników w organizacji. Pomiar retencji pracowników jest istotny dla zrozumienia, jakie działania podejmować, aby zachować lojalność zespołu i zapobiec utracie cennych talentów.

Dlaczego mierzyć retencję pracowników?

 1. Zachowanie kapitału ludzkiego: Retencja pracowników pozwala na utrzymanie wartościowego doświadczenia i wiedzy w firmie, co przekłada się na stabilność oraz ciągłość działań.
 2. Koszty utraty pracowników: Utrata pracowników generuje koszty związane z rekrutacją, szkoleniem nowych osób, a także może wpływać na wydajność pracy.
 3. Klimat organizacyjny: Wysoka retencja może oznaczać satysfakcję pracowników z warunków pracy, atmosfery w firmie i zaspokojenie potrzeb zawodowych.

Jak mierzyć retencję pracowników?

 1. Wskaźnik retencji: Prosty sposób na pomiar retencji, obliczany jako liczba pracowników, którzy pozostali w firmie w stosunku do liczby pracowników na początku okresu.
 2. Analiza czasu pracy: Badanie średniego czasu spędzanego w firmie przez pracowników. Im dłuższy staż, tym lepsza retencja.
 3. Badanie satysfakcji pracowników: Ankiety lub rozmowy z pracownikami, aby zrozumieć, co ich motywuje i zatrzymuje w firmie.
 4. Analiza odejść: Badanie przyczyn odejść pracowników – czy to z powodu złych warunków pracy, braku możliwości rozwoju czy niskich zarobków.
 5. Koszt rotacji pracowników: Obliczenie kosztów związanych z utratą pracownika i zatrudnieniem nowego w zastępstwie.

Jak poprawić retencję pracowników?

 1. Tworzenie atrakcyjnego środowiska pracy: Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, benefitów, szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego.
 2. Rozwój komunikacji i relacji: Budowanie pozytywnej atmosfery, umożliwienie feedbacku, wsparcie w rozwiązywaniu problemów.
 3. Równowaga praca-życie osobiste: Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a osobistym.
 4. Rozwój kariery: Dostarczanie ścieżek kariery, szkoleń, awansów, co motywuje pracowników do dalszego zaangażowania.

Podsumowanie

Retencja pracowników jest kluczowa dla stabilności i sukcesu organizacji. Pomiar wskaźników retencji pozwala na zrozumienie, co motywuje pracowników do pozostania w firmie i jakie działania podjąć, aby zatrzymać cenne talenty. Skuteczne działania mające na celu poprawę retencji prowadzą do zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy efektywności pracy oraz budowania silnego zespołu. Inwestycja w retencję pracowników przekłada się na długoterminowy sukces firmy.