Współczesny manager to nie tylko fachowiec, ale i inspirujący lider. Aby spełniać się w tej roli, trzeba mieć wysokie umiejętności interpersonalne, budować silne zespoły i elastycznie reagować na zmiany. Jakie są cechy dobrego managera?

Kim jest dobry manager? Cechy

Dobry manager to osoba, która potrafi skutecznie zarządzać zespołem i osiągać cele firmy. Posiada ona szereg kluczowych cech, które dzieli się na:

  • interpersonalne,
  • analityczne,
  • organizacyjne,
  • liderskie.

Każda z tych kategorii jest istotna, choć menedżerowie zarządzający niewielkimi zespołami nie muszą być naturalnymi liderami. Ponadto w niektórych branżach umiejętności analitycznie nie są aż tak istotne, szczególnie jeśli menedżer ma wsparcie ze strony działu analitycznego.

Umiejętności interpersonalne

Posiadanie rozwiniętych umiejętności interpersonalnych przekłada się na budowanie pozytywnych relacji, efektywną komunikację oraz lepsze wyniki w pracy. Dzieje się tak, bo sprzyjają one budowaniu zaufania i szacunku, a do tego podnoszą satysfakcję z życia, nie tylko zawodowego.

Najważniejsze umiejętności interpersonalne to jasna i precyzyjna komunikacja, empatia, asertywność oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów. Współpraca zespołowa jest również istotna, bo umożliwia ona efektywne działanie w grupie oraz osiąganie wspólnych celów.

Umiejętności interpersonalne rozwija się poprzez różnorodne działania, takie jak uczestnictwo w szkoleniach i kursach, codzienne ćwiczenia w relacjach z innymi, czytanie książek i obserwowanie zachowań innych osób. To proces, który wymaga zaangażowania i czasu, jednakże warto go poświęcić, nie tylko w kontekście kariery zawodowej, ale też życia codziennego.

Umiejętności analityczne

Umiejętności analityczne są niezbędne w procesie gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji. Umożliwiają skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji w różnych dziedzinach życia, w tym w biznesie, nauce oraz medycynie.

Najważniejsze umiejętności analityczne obejmują identyfikację oraz selekcję potrzebnych informacji, analizę wzorców i trendów, a także interpretację danych oraz jasne i precyzyjne prezentowanie wyników analizy.

Rozwój umiejętności analitycznych jest możliwy w ramach szkoleń i kursów, czytania specjalistycznej literatury oraz nauce programowania, która wspiera rozwój logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Tym ostatnim zajmują się nawet osoby, które nie planują kariery w IT, ale chcą podszkolić analityczne myślenie.

Umiejętności organizacyjne

Wśród najważniejszych umiejętności organizacyjnych najczęściej wymienia się planowanie, efektywne zarządzanie czasem za pomocą technik zarządzania czasem oraz radzenie sobie z prokrastynacją. Dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne przekładają się na większą produktywność, lepsze zarządzanie stresem, unikanie chaosu oraz osiąganie celów w krótszym czasie.

Praca nad umiejętnościami organizacyjnymi jest możliwa poprzez udział w szkoleniach i kursach, codzienne ćwiczenia na przykładach z życia codziennego, czytanie specjalistycznej literatury oraz korzystanie z różnych narzędzi organizacyjnych.

Umiejętności liderskie

Umiejętności liderskie są kluczowe w efektywnym prowadzeniu zespołu oraz motywowaniu do osiągania wspólnych celów, zarówno w biznesie, polityce, sporcie, jak i życiu codziennym. Obejmują one wyznaczanie celów, motywowanie zespołu, komunikację, empatię, delegowanie zadań oraz rozwiązywanie konfliktów.

Dobrze rozwinięte umiejętności liderskie pozwalają na skuteczne prowadzenie zespołu, osiąganie lepszych wyników oraz budowanie pozytywnych relacji. Ich rozwój odbywa się przez udział w szkoleniach i kursach, codzienne ćwiczenia na przykładach z życia codziennego, czytanie specjalistycznej literatury oraz obserwowanie innych liderów.