Oczekiwania płacowe pracowników oraz pracodawców odgrywają istotną rolę w procesie rekrutacji. Nie ma co się dziwić – za godziwą pracę należy się godziwa zapłata. Ale czym właściwie jest rynkowa pensja? Jakie czynniki wpływają na jej kształtowanie i jak oszacować jej wysokość? Oto wszystko, co warto wiedzieć o oczekiwaniach płacowych!

Rynkowa pensja: czym jest i czy w ogóle istnieje?

Rynkowa pensja to pojęcie niejednoznaczne, często mylone ze średnią pensją w danym sektorze. Jest to zakres wynagrodzeń, typowy dla danego stanowiska, lokalizacji, branży, doświadczenia i konkretnych umiejętności kandydata. Oznacza to, że nie ma jednej, uniwersalnej wartości, która byłaby idealna dla wszystkich.

Choć średnia może dać nam pewien ogólny obraz sytuacji na rynku pracy, nie uwzględnia ona wielu istotnych czynników, które wpływają na wynagrodzenie. Porównywanie się do niej nie zawsze przynosi dobre efekty, szczególnie jeśli nie posiada się kompleksowej wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Jakie czynniki wpływają na rynkową pensję?

Istnieje wiele czynników, które wpływają na kształtowanie się rynkowej pensji. Podczas gdy część z nich można zmierzyć lub oszacować, inne polegają w dużej mierze na subiektywnej ocenie. Jakie czynniki są najważniejsze przy szacowaniu rynkowej pensji?

Poziom wykształcenia i doświadczenie

Kandydaci z wyższym wykształceniem i bogatym doświadczeniem w danej branży mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie. Im więcej lat doświadczenia, tym wyższa jest pensja, szczególnie na stanowiskach specjalistycznych i wymagających wysokich kwalifikacji.

Umiejętności i kwalifikacje

Posiadanie specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji, poszukiwanych na rynku, znacząco zwiększa szanse na uzyskanie wyższej pensji. Dotyczy to szczególnie umiejętności technicznych, znajomości języków obcych, umiejętności miękkich oraz certyfikatów i szkoleń.

Lokalizacja

Pensje w dużych miastach i aglomeracjach miejskich są zazwyczaj wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Wynika to z wyższego kosztu życia, większej konkurencji o pracowników i większego popytu na wykwalifikowane kadry.

Branża

Niektóre branże, takie jak technologia finansowa, informatyka czy medycyna, oferują wyższe wynagrodzenie niż inne. Wynika to z ich specyfiki, wymagań i odpowiedzialności związanej z pracą w tych sektorach.

Rozmiar firmy

Duże firmy często oferują wyższe wynagrodzenie niż mniejsze. Posiadają one większe budżety płacowe i mogą konkurować o najlepszych kandydatów na rynku.

Zakres obowiązków

Im szerszy i bardziej wymagający jest zakres obowiązków na danym stanowisku, tym wyższa może być pensja. Dotyczy to szczególnie stanowisk kierowniczych, wymagających dużej odpowiedzialności i podejmowania strategicznych decyzji.

Odpowiedzialność prawna

W niektórych zawodach, np. w medycynie czy prawie, odpowiedzialność prawna wiąże się z wyższym wynagrodzeniem. Wynika to z ryzyka związanego z podejmowanymi decyzjami i ich konsekwencjami dla klientów.

Jak oszacować rynkową pensję na wybranym stanowisku?

Określenie rynkowej pensji na danym stanowisku może być wyzwaniem, ale z pomocą dostępnych narzędzi i zasobów jest to zadanie wykonalne. Prezentujemy kilka kroków, które pomogą Ci w oszacowaniu rynkowej stawki wynagrodzenia.

Zdefiniuj swoje stanowisko pracy

Dokładnie określ stanowisko, o które się ubiegasz, uwzględniając jego specyfikę, zakres obowiązków i wymagania. Weź pod uwagę poziom wykształcenia, doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje, które są niezbędne do wykonywania tej pracy.

Określ lokalizację

Sprawdź rynkowe stawki wynagrodzenia dla danego stanowiska w miejscowości, która Cię interesuje. Pamiętaj, że pensje w dużych miastach i aglomeracjach miejskich są zazwyczaj wyższe niż w mniejszych miejscowościach.

Wykorzystaj dostępne narzędzia

Skorzystaj z stron internetowych z ofertami pracy, takich jak Indeed, Glassdoor czy Pracuj.pl. Zajrzyj też do rekrutacji TopTalents, które obecnie prowadzimy. Przeszukaj oferty pracy na podobnych stanowiskach, zwracając uwagę na podane wynagrodzenia. Zapoznaj się z raportami płacowymi publikowanymi przez firmy badawcze. Skontaktuj się ze związkami zawodowymi działającymi w Twojej branży, aby uzyskać informacje o wynagrodzeniach. Nawiąż kontakt z osobami pracującymi na podobnych stanowiskach, aby wymienić się informacjami o wynagrodzeniach.

Czy oczekiwania płacowe powinny być sztywne?

Oczekiwania płacowe nie powinny być sztywne, a elastyczne i dostosowane do różnych czynników. Rynek pracy jest dynamiczny, co oznacza, że popyt na pracowników i wysokość wynagrodzeń zmieniają w zależności od różnych czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, sezonowość czy specyfika branży. Sztywne oczekiwania płacowe co do zasady zmniejszają szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy.