Choć temat coachingu jest niej popularny, niż jeszcze kilka lat temu, to wielu polskich pracowników chętnie sięga po porady zawodowych coachów. To szczególnie dobre rozwiązanie dla osób, które chcą się rozwijać w życiu zawodowym oraz osobistym. Czym jest coaching, jak działa i w jakich sytuacjach warto się na niego zdecydować?

Czym jest coaching?

Coaching to proces towarzyszenia osobie w rozwoju osobistym i zawodowym, mający na celu wparcie jej w osiąganiu wyznaczonych celów i maksymalizację jej potencjału. Co istotne, ten proces jest długoterminowy i składa się z regularnych spotkań z coachem, który współpracuje z klientem, pomagając mu odkryć własne strategie rozwoju. Skupia się on na rozwoju osobistym i zawodowym klienta. Identyfikuje jego cele oraz wartości, a następnie planuje działania potrzebne do ich osiągnięcia.

Ostatecznie jednak to klient ponosi odpowiedzialność za własny rozwój i osiągane cele. Coach służy jedynie za wsparcie, jest czymś w rodzaju przewodnika oraz mentora, ale nie pomaga bezpośrednio klientowi ani nie wpływa na jego działanie.

Jakie są rodzaje coachingu?

Coaching może dotyczyć właściwie każdego aspektu ludzkiego życia, przy czym poszczególni coache z reguły mają jedną, wąską specjalizację. Zdarzają się jednak i takie osoby, które bardziej holistycznie patrzą na cały proces. Jakie są rodzaje coachingu i czym się między sobą różnią?

Coaching biznesowy

Coaching biznesowy koncentruje się na doskonaleniu wyników biznesowych oraz rozwijaniu umiejętności liderskich. Adresowany jest głównie do właścicieli firm, menedżerów oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze. Bywa pomocny w obszarach takich jak wyznaczanie i realizacja celów biznesowych, opracowywanie strategii biznesowych, poprawa komunikacji, motywowanie pracowników oraz zarządzanie czasem.

Coaching kariery

Coaching kariery wspiera osoby w określeniu ich celów zawodowych oraz opracowaniu planu ich osiągnięcia. Skierowany jest do wszystkich, którzy pragną zmienić karierę, awansować lub znaleźć nowe zatrudnienie. Bywa użyteczny w identyfikacji mocnych i słabych stron, opracowywaniu planów działania, tworzeniu CV oraz przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych.

Coaching życiowy

Coaching życiowy koncentruje się na rozwoju osobistym oraz osiąganiu celów życiowych. Skierowany jest do osób, które pragną poprawić jakość swojego życia w różnych obszarach. Może wspomóc w poprawie relacji, zarządzaniu czasem i stresem, zwiększeniu pewności siebie, znalezieniu celu w życiu oraz pokonywaniu negatywnych nawyków.

Coaching sportowy

Coaching sportowy wspiera sportowców w osiąganiu jak najlepszych wyników oraz poprawie ich umiejętności sportowych. Adresowany jest do sportowców na różnych poziomach zaawansowania, od amatorów po zawodowców. Coach sportowy pomaga w wyznaczaniu celów sportowych, opracowywaniu planów treningowych oraz doskonaleniu techniki sportowej. Pracuje również nad motywacją sportowca oraz technikami radzenia sobie z presją.

Coaching duchowy

Coaching duchowy wspiera osoby w rozwoju duchowym. Skierowany jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę oraz rozwijać duchowość. Może okazać się użyteczny w określaniu wartości życiowych, rozwijaniu praktyk duchowych oraz radzeniu sobie z trudnościami egzystencjalnymi.