Jednym z kluczowych czynników, który ma znaczący wpływ na zwiększenie zaangażowania, motywacji oraz produktywności swoich pracowników, jest employee value proposition. Co oznacza ta nazwa i jaka jest jej definicja? Jak EVP wpływa na pracowników?

Czym jest Employee Value Proposition (EVP)? Definicja

Employee value proposition (EVP), czyli propozycja wartości dla pracowników, to obietnica, jaką firma składa swoim obecnym i potencjalnym pracownikom w zamian za ich zaangażowanie, umiejętności oraz doświadczenie. Jest to unikalny pakiet korzyści, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, który wyróżnia firmę na tle konkurencji i zachęca pracowników do pozostania w niej. EVP składa się z trzech kluczowych elementów.

Oferta dla pracowników

Najważniejszym elementem EVP jest oferta dla pracowników, czyli zestaw korzyści, jakie firma oferuje swoim pracownikom. Największe znaczenie ma rzecz jasna wynagrodzenie, choć na obecnym rynku pracy równie istotne są benefity pozapłacowe, dodatkowe świadczenia oraz szkolenia. Elementem EVP są również możliwości rozwoju, w tym awansu pionowego oraz poziomego w strukturach firmy.

Wartości firmy

Wartości to podstawowe zasady, którymi firma kieruje się na co dzień w swojej działalności. Najczęściej przybierają one formę spisanego kodeksu wartości, choć równie duże znaczenie ma to, w jaki sposób są one realizowane w praktyce. Jeśli firma rzeczywiście przykłada dużą wagę do kwestii etycznych, to jej EVP jest znacznie atrakcyjniejsze dla pracowników.

Marka pracodawcy

Marka pracodawcy wpływa na to, w jaki firma postrzegana jest przez rynek, w tym przez pracodawców oraz pracowników. Duże korporacje, a już szczególnie najbardziej znane marki, mają dużo bardziej atrakcyjne EVP ze względu na swoją pozycję rynkową. W końcu przeciętny programista zdecydowanie wolałby pracować dla Google’a lub Microsoftu, niż dla małego, polskiego software house’u – nawet jeśli korporacja oferuje niższe wynagrodzenie.

Jakie są cele EVP?

Dobrze skonstruowane EVP stanowi skuteczne narzędzie do przyciągania najlepszych talentów z polskiego, a nawet światowego rynku pracy. Klarowna oferta, którą firma składa swoim pracownikom, ułatwia konkurowanie o najlepsze umysły i umiejętności. Oprócz tego EVP przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników poprzez docenienie ich osiągnięć i inwestowanie w ich rozwój.

Ważnym zadaniem employee value proposition jest budowanie lojalności pracowników. Silna oferta EVP zachęca pracowników do dłuższej pracy w firmie, co pozwala zachować doświadczone osoby w strukturze firmy. Dobrze sformułowane EVP wspomaga również tworzenie marki pracodawcy, poprzez pokazanie, że firma stanowi atrakcyjne miejsce pracy. To z kolei przyciąga uwagę nie tylko potencjalnych pracowników, ale także klientów oraz partnerów biznesowych.

EVP przyczynia się do poprawy reputacji firmy w oczach pracowników oraz społeczności lokalnej. Firma postrzegana jako zaangażowana społecznie z reguły cieszy się znacznie większym uznaniem, co daje jej dodatkową przewagę konkurencyjną. Ponadto dobrze skonstruowane EVP zmniejsza koszty związane z rotacją pracowników, którzy mają mniej przyczyn do rezygnacji z pracy, a więc znacznie rzadziej ją opuszczają.

Jak EVP wpływa na pracowników?

EVP może znacząco zwiększa zaangażowanie i motywację pracowników. Jest to kluczowe do osiągnięcia wyższej produktywności, lojalności pracowników oraz ich ogólnego dobrostanu w miejscu pracy.

Jak już wspomnieliśmy, dobrze sformułowane EVP przyczynia się także się do zmniejszenia rotacji pracowników i wzrostu zaufania wobec firmy jako pracodawcy. Przełożenie tych korzyści na praktykę wymaga jednak starannego opracowania propozycji wartości. Należy w niej uwzględnić potrzeby i oczekiwania pracowników, a do tego zachęcić ich do zaangażowania w życie firmy.

Jak stworzyć skuteczne EVP?

Stworzenie skutecznego employee value proposition (EVP) wymaga kilku kluczowych kroków. Po pierwsze, firma musi dokładnie zrozumieć swoje wartości i cele, co stanowi podstawę autentycznego EVP. Następnie należy zbadać potrzeby pracowników. W tym celu warto sięgnąć po profesjonalne narzędzia badania opinii, takie jak ankiety, wywiady lub grupy fokusowe. Aby uzyskać pełen obraz sytuacji, należy przeanalizować EVP konkurencji i poszukać sposobów, które umożliwią wyróżnienie się na rynku pracy.

Po zebraniu informacji należy stworzyć jasną i zwięzłą propozycję, która wyraźnie określa korzyści dla pracowników. Musi ona zawierać konkretne powody, które sprawiają, że warto podjąć pracę dla danej firmy.

Komunikowanie EVP jest równie istotne, co treść samej propozycji. W tym celu przydają się działania z zakresu employer brandingu. Aby odniosły one skutek, muszą być prowadzone stale, z myślą o długofalowych efektach. Aby upewnić się, że EVP odpowiada potrzebom pracowników, należy zbierać ich opinie oraz, w razie potrzeby, modyfikować treść employee value proposition.