Referencje dla pracownika to dokument, w którym pracodawca lub inna osoba ocenia jego kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Jeśli są dobrze napisane, to znacząco zwiększają szanse kandydata na otrzymanie wymarzonej pracy. Jak napisać referencje dla pracownika, co powinno się w nich znaleźć i jakie cechy warto podkreślić?

Czym są i jak wyglądają referencje dla pracownika?

Referencje dla pracownika są pisemną opinią na temat kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia kandydata, wystawioną przez pracodawcę, bezpośredniego przełożonego lub, rzadziej, inną osobę. Przyjmują różne formy, przy czym najczęściej jest to albo oficjalny list referencyjny na papierze firmowym, albo opinia w formie elektronicznej, np. przez zwykłego e-maila. W praktyce kształt referencji nie ma aż takiego znaczenia, choć jeśli jest taka możliwość, to warto nadać dokumentowi możliwie formalnego charakteru.

Co powinno znaleźć się w treści referencji?

Informacje zawarte w dokumencie powinny być zwięzłe i klarowne. Muszą zawierać dane zarówno pracownika, jak i osoby wystawiającej referencję. Niezbędne są także informacje o stanowisku i okresie zatrudnienia oraz nieco bardziej szczegółowa charakterystyka pracownika, uwzględniająca jego drogę zawodową oraz potencjał do dalszego rozwoju. Aby ułatwić pracę rekruterowi, warto zawrzeć na początku lub końcu referencji krótkie podsumowanie, aby od razu zaprezentować najważniejsze informacje o kandydacie.

Jakie cechy pracownika warto podkreślić?

W referencjach dla pracownika warto skoncentrować się głównie na jego mocnych stronach i osiągnięciach. Aby to zrobić, należy zaprezentować konkretne przykłady ilustrujące jego kompetencje. Przykładowe cechy warto podkreślenia to:

 • zaangażowanie,
 • dokładność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • analityczne myślenie,
 • kreatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • znajomość języków obcych,
 • dobra znajomość programów komputerowych lub języków programowania.
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • asertywność,
 • pozytywne nastawienie.

Oczywiście są to niektóre spośród cech, które można uwzględnić. Tak naprawdę osoba wystawiająca referencje ma właściwie nieograniczone możliwości, a każda pozytywna cecha jest dobrze widziana, szczególnie jeśli ma konkretne przełożenie na osiągane rezultaty.

Natomiast wśród osiągnięć, które warto uwzględnić, znajdują się:

 • zrealizowane projekty,
 • wdrożone innowacje,
 • osiągnięte cele,
 • wyniki sprzedażowe lub inne KPI,
 • zdobyte nagrody i wyróżnienia,
 • wprowadzone oszczędności,
 • konkretne zaangażowanie w życie firmy (np. udział w konkursach, organizacja wydarzeń charytatywnych).

Nie należy przesadzać z liczbą opisanych osiągnięć. Zamiast tego warto wybrać dwa lub trzy najważniejsze, najlepiej o różnorodnym charakterze. Dzięki zróżnicowaniu referencje stanowią kompleksowe źródło informacji o kompetencjach i osiągnięciach pracownika.

Referencje dla pracownika – gotowy wzór

Miejscowość, data
Referencje dla [imię i nazwisko pracownika]
Niniejszym polecam [imię i nazwisko pracownika], który pracował w firmie [nazwa firmy] na stanowisku [nazwa stanowiska] od [data rozpoczęcia] do [data zakończenia].
Podczas pracy w naszej firmie [imię i nazwisko pracownika] dał się poznać jako sumienna, odpowiedzialna i zaangażowana osoba, która chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi.
Do głównych osiągnięć [imię i nazwisko pracownika] w naszej firmie należą:
[Wymień i pokrótce opisz 2-3 najważniejsze osiągnięcia pracownika]
Z pełnym przekonaniem polecam [imię i nazwisko pracownika] jako wartościowego pracownika. Jest on godną zaufania osobą, która z pewnością będzie cennym nabytkiem dla każdego zespołu.
[Imię i nazwisko osoby wystawiającej referencje]
[Stanowisko]
[Nazwa firmy]
[Dane kontaktowe]