Rosnąca konkurencja o pracowników sprawia, że transparentność wynagrodzeń stanowi kluczowy czynnikiem dla kandydatów i pracodawców. Ujawnianie widełek płacowych w ogłoszeniu o pracę może przynieść szereg korzyści, ale wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Czy rzeczywiście warto je ujawnić?

Widełki płacowe w ogłoszeniu: czy to dobry pomysł?

Kraje Unii Europejskiej coraz bardziej dbają o transparentność wynagrodzeń, a ujawnienie widełek płacowych przynosi z reguły więcej korzyści niż wad. To dobry pomysł, szczególnie w przypadku stanowisk specjalistycznych, które wymagają kilku etapów rekrutacji i są czasochłonne z perspektywy rekrutera. Jakie są wady oraz zalety ujawniania widełek płacowych?

Zalety ujawniania widełek płacowych

Dla kandydatów:

  • Oszczędzają czas i eliminują frustrację związaną z rozbieżnościami w oczekiwaniach płacowych.
  • Umożliwiają realistyczną ocenę atrakcyjności oferty pracy.
  • Budują zaufanie do transparentnego pracodawcy.

Dla pracodawców:

  • Przyciągają kandydatów, których oczekiwania płacowe są zgodne z ofertą.
  • Redukują liczbę rezygnacji z procesu rekrutacji z powodu niespełnienia oczekiwań płacowych.
  • Pomagają w kształtowaniu wizerunku firmy jako uczciwego pracodawcy.

Wady ujawniania widełek płacowych

Dla kandydatów:

  • Kandydaci o wyższych kwalifikacjach mogą oczekiwać wyższych wynagrodzeń niż ustalone widełki.

Dla pracodawców:

  • Ograniczają pulę potencjalnych kandydatów do tych, którzy zaakceptują proponowane widełki płacowe.
  • Utrudniają negocjacje z kandydatami o wyjątkowych umiejętnościach.
  • Prowadzą do presji konkurencji, aby podnieść widełki płacowe, nawet jeśli nie jest to uzasadnione.

Czy pracodawcy są zobowiązani do podawania widełek płacowych?

W Polsce nie ma prawnego obowiązku podawania widełek płacowych w ogłoszeniach o pracę. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie za pracę jest ustalane w drodze indywidualnych negocjacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wyjątkiem są ogłoszenia o pracę skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Wówczas pracodawca ma obowiązek informacje o wynagrodzeniu oraz innych warunkach zatrudnienia.

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszła w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie przejrzystości wynagrodzeń. Nakłada ona na pracodawców w państwach członkowskich UE obowiązek podawania na żądanie pracownika informacji o średnim wynagrodzeniu na danym stanowisku w przedsiębiorstwie, a także o średnim wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn na danym stanowisku w przedsiębiorstwie. Nie jest ona jednak obowiązującym źródłem prawa – wejdzie w życie dopiero, gdy polski rząd ją wdroży w formie ustawy lub innego aktu prawnego.