Nowoczesne firmy oraz agencje rekrutacyjne stosują ciekawe zadania rekrutacyjne, które pozwalają lepiej ocenić umiejętności i predyspozycje kandydatów. Aby je stworzyć, trzeba wykazać się kreatywnością oraz doskonałą znajomością branży. Wyjaśniamy, jak wymyślić ciekawe zadanie rekrutacyjne, jakie są ich rodzaje i jaki cel powinny wypełnić.

Rola zadań rekrutacyjnych w procesie rekrutacji

Tradycyjne metody rekrutacji nie zawsze dostarczają pełnej informacji o umiejętnościach i predyspozycjach kandydatów. Zadania rekrutacyjne pozwalają sprawdzić kompetencje w praktyce, a więc umieścić umiejętności w realnym kontekście, a następnie ocenić ich poziom.

Korzystanie z zadań rekrutacyjnych pozwala pracodawcom wyłonić osoby, które posiadają niezbędne kompetencje i są najlepiej dostosowane do wymagań miejsca pracy. Co więcej, kreatywne, angażujące zadania rekrutacyjne często sprawiają, że proces rekrutacji staje się atrakcyjniejszy dla potencjalnych pracowników. Nie należy jednak przesadzać z ich trudnością oraz stopniem skomplikowania, a szczególnie czasochłonne zadania rekrutacyjne są niepożądane, bo zabierają one zdecydowanie za dużo wysiłku oraz nakładu pracy kandydata.

Jakie cele mają zadania rekrutacyjne?

Zadania rekrutacyjne mają na celu ocenę umiejętności merytorycznych, testowanie kluczowych umiejętności związanych ze stanowiskiem, ocenę umiejętności miękkich, czyli interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Mają również za zadanie sprawdzenie, czy kandydat pasuje do atmosfery panującej w firmie, a także czy wyznaje jej wartości oraz wdraża je w praktyce. Ponadto pomagają one w identyfikacji osób, które są najbardziej zaangażowane i zmotywowane do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Jakie są rodzaje zadań rekrutacyjnych?

W procesie rekrutacji stosuje się różne rodzaje zadań, przy czym z reguły dzieli się je na pięć zasadniczych rodzajów. Są to:

 • zadania analityczne,
 • zadania logiczne,
 • zadania behawioralne,
 • zadania praktyczne,
 • case studies.

W zależności od miejsca pracy czasami pojawiają się też zadania językowe, mające sprawdzić znajomość danego języka w mowie i piśmie. Jednak tak naprawdę są to zadania praktyczne, mające sprawdzić w praktyce umiejętności kandydata.

Zadania analityczne

 • Polegają na analizie danych i wyciąganiu wniosków.
 • Często wykorzystywane na stanowiskach związanych z finansami, rachunkowością i analityką.
 • Przykład: Analiza zestawu danych dotyczących sprzedaży i przedstawienie rekomendacji dotyczących poprawy wyników.

Zadania logiczne

 • Polegają na rozwiązywaniu problemów logicznych i matematycznych.
 • Mogą być stosowane na różnych stanowiskach do oceny umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Przykład: Rozwiązanie testu logicznego polegającego na znalezieniu wzoru w sekwencji liczb.

Zadania behawioralne

 • Polegają na ocenie zachowania kandydata w różnych sytuacjach.
 • Mogą być przeprowadzane w formie symulacji lub ankiet.
 • Przykład: Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z klientem.

Zadania praktyczne

 • Polegają na wykonaniu konkretnego zadania związanego z danym stanowiskiem.
 • Pozwalają kandydatom zaprezentować swoje umiejętności praktyczne w rzeczywistym kontekście.
 • Przykład: Zaprojektowanie strony internetowej lub napisanie fragmentu kodu.

Case studies

 • Polegają na analizie studium przypadku i przedstawieniu rekomendacji.
 • Często wykorzystywane na stanowiskach kierowniczych i konsultingowych.
 • Przykład: Analiza studium przypadku dotyczącego wdrożenia nowego produktu i przedstawienie rekomendacji dotyczących strategii marketingowej.

Ciekawe zadanie rekrutacyjne: czym się wyróżniają i jak je wymyślić?

Ciekawe zadania rekrutacyjne charakteryzują się wysokim stopniem zaangażowania kandydatów w proces rekrutacyjny. Stanowią skuteczne narzędzie do oceny umiejętności miękkich i twardych, a w wielu zawodach są wręcz niezbędnym elementem procesu rekrutacyjnego.

Wymyślenie ciekawego zadania wymaga określenia celów oraz dopasowania go do specyfiki stanowiska. W tym kontekście kluczowe jest zapewnienie jasnych instrukcji oraz przejrzystych kryteriów oceny. Ważne jest, aby zadania były angażujące i adekwatne do stanowiska. Muszą stanowić okazję do zaprezentowania kandydatowi zarówno samej firmy, jak i jej kultury organizacyjnej.

Aby ułatwić pracę nad zadaniami rekrutacyjnymi, warto korzystać z narzędzi online do tworzenia zadań, testować gotowe polecenia na grupach kontrolnych oraz zbierać feedback od kandydatów. Szczególnie istotne jest to ostatnie źródło – po zakończonym procesie warto przesłać krótki formularz do ewaluacji treści, zakresu, czasochłonności oraz poziomu skomplikowania pytania rekrutacyjnego.

Przykłady

Przygotowaliśmy 5 przykładów ciekawych zadań rekrutacyjnych, które mogą być stosowane na różnych stanowiskach. Oto one!

Stanowisko: Specjalista ds. marketingu

 • Zadanie: Zaprojektuj kampanię marketingową dla nowego produktu, uwzględniając różne kanały komunikacji i grupę docelową.
 • Ocenie podlegają: Kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, znajomość trendów marketingowych, umiejętności komunikacyjne.

Stanowisko: Programista

 • Zadanie: Napisz kod rozwiązujący problem programistyczny o określonym poziomie trudności.
 • Ocenie podlegają: Umiejętności programistyczne, umiejętność rozwiązywania problemów, znajomość języka programowania.

Stanowisko: Kierownik projektu

 • Zadanie: Stwórz plan realizacji projektu, uwzględniając etapy projektu, zasoby i budżet.
 • Ocenie podlegają: Umiejętności planowania i organizacji, umiejętności zarządzania zespołem, umiejętności rozwiązywania problemów.

Stanowisko: Specjalista ds. HR

 • Zadanie: Przeprowadź rekrutację na wybrane stanowisko, przygotowując opis stanowiska, ogłoszenie o pracę, zadanie rekrutacyjne i przeprowadzając rozmowę kwalifikacyjną.
 • Ocenie podlegają: Znajomość procesów rekrutacyjnych, umiejętności analitycznego myślenia, umiejętności interpersonalne.

Stanowisko: Grafik

 • Zadanie: Stwórz identyfikację wizualną dla nowej firmy, uwzględniając logo, kolorystykę i typografię.
 • Ocenie podlegają: Umiejętności graficzne, kreatywność, znajomość trendów w designie.