Rozmowa rekrutacyjna to nie tylko czas, w którym pracodawca ocenia kandydata, ale także okazja dla kandydata, aby dowiedzieć się więcej o firmie, jej kulturze i oczekiwaniach. Zadawanie odpowiednich pytań pracodawcy pozwala na lepsze zrozumienie środowiska pracy oraz roli, którą potencjalnie możemy objąć.

1. Pytania dotyczące Firmowej Kultury i Wartości

 • Jakie są główne wartości firmy?
 • Jak wygląda codzienna praca w tej firmie?
 • Czy firma ma inicjatywy związane z rozwojem pracowników?

2. Pytania dotyczące Oczekiwań od Pracownika

 • Jakie są główne cele zespołu/organizacji na najbliższy rok?
 • Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi nowy pracownik na tym stanowisku?
 • Czy mogę poznać strukturę zespołu, z którym będę pracować?

3. Pytania dotyczące Wynagrodzenia i Pakietu Świadczeń

 • Jakie są możliwości rozwoju kariery w tej firmie?
 • Czy istnieje elastyczność w negocjacjach dotyczących wynagrodzenia?
 • Czy firma oferuje dodatkowe benefity dla pracowników?

4. Pytania o Oceny Pracownika i Spodziewane Wyniki

 • Jakie są kluczowe wskaźniki sukcesu dla tego stanowiska?
 • Jakie są oczekiwania dotyczące osiągnięć w pierwszych 90 dniach?
 • Jakie będą moje zadania priorytetowe, jeśli dostanę to stanowisko?

5. Pytania dotyczące Rozwoju Zawodowego i Kształcenia

 • Czy firma wspiera rozwój zawodowy swoich pracowników?
 • Czy istnieje możliwość udziału w szkoleniach lub kursach związanych z moim stanowiskiem?
 • Jakie są możliwości awansu w firmie?

6. Pytania o Kulturę Pracy i Dostosowanie

 • Czy firma promuje zdrową równowagę między życiem zawodowym a osobistym?
 • Jakie są oczekiwania wobec dostępności pracownika poza godzinami pracy?
 • Czy istnieje elastyczność w pracy zdalnej lub elastycznych godzinach pracy?

Podsumowanie

Zadawanie odpowiednich pytań pracodawcy podczas rozmowy rekrutacyjnej pozwala kandydatowi na lepsze zrozumienie kultury firmy, oczekiwań oraz swojej potencjalnej roli w organizacji. To również okazja, aby wykazać się zainteresowaniem i profesjonalizmem. Pytania te mogą pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej stanowiska i środowiska pracy, które najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom i celom zawodowym.