Rekrutacja to nie tylko wybór odpowiedniego kandydata, ale także budowanie pozytywnego wizerunku firmy. To właśnie dlatego sposób, w jaki dajemy kandydatom znać o zakończeniu procesu rekrutacji, jest tak ważny. Profesjonalne i uprzejme podziękowanie za udział w rekrutacji to wyraz szacunku dla poświęconego przez nich czasu. Jak napisać podziękowanie za udział w rekrutacji, co powinno ono zawierać i jakich błędów należy uniknąć?

Dlaczego warto napisać podziękowanie za udział w rekrutacji?

Podziękowanie po udziale w procesie rekrutacji nie tylko stanowi wyraz szacunku dla osób, które poświęciły swój czas na aplikację i udział w rozmowie, ale też kreuje pozytywny wizerunek firmy i pomaga w budowaniu relacji z kandydatami. Warto zostawić po sobie dobre wrażenie, nawet jeśli ostatecznie zdecydowaliśmy się zatrudnić zupełnie inną osobę.

Dobre relacje przynoszą długoterminowe korzyści, które często objawiają się w nieoczekiwanych momentach. Kandydaci, którzy otrzymali pozytywne podziękowanie, są bardziej skłonni aplikować do kolejnych ofert pracy w firmie. Co więcej, mogą oni polecić miejsce pracy znajomym lub współpracownikom, bo rekruter zrobił na nich dobre wrażenie i podziękował za udział w rekrutacji!

Co powinno zawierać podziękowanie za udział w rekrutacji?

Podziękowanie za udział w rekrutacji powinno zawierać kilka kluczowych elementów. Przede wszystkim należy poinformować kandydata o wyniku rekrutacji. Najlepiej jest zrobić to już w pierwszym zdaniu, możliwie neutralnym językiem.

Następnie warto wyrazić wdzięczność za poświęcony czas i zainteresowanie firmą. Dobrze jest również podać krótką lub nieco dłużą informację zwrotną dla kandydata, zawierającą praktyczne wskazówki dotyczące np. CV lub rozmowy rekrutacyjnej. Na sam koniec warto dodać krótką informację o wartościach, jakimi kieruje się firma, a następnie zwieńczyć wiadomość uprzejmymi podziękowaniami za włożony wysiłek.

Jakich błędów należy unikać?

W podziękowaniu za udział w rekrutacji należy unikać negatywnych komentarzy na temat kandydata lub jego kwalifikacji, jak również należy zadbać o poprawność merytoryczną i językową podziękowania. Warto dodać kilka wskazówek od siebie, szczególnie jeśli kandydat zrobił dobre wrażenie, ale nie należy przesadzać z krytyką, nawet merytoryczną.

Jak spersonalizować podziękowanie za udział w rekrutacji?

Aby spersonalizować podziękowanie za udział w rekrutacji, należy użyć imienia i nazwiska kandydata, a następnie wspomnieć o konkretnych elementach z jego CV lub rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto warto dodać krótką informację zwrotną, podsumowującą mocne strony kandydata i wskazującą obszary, które wymagają poprawy. Warto również dodać prośbę o ponowny kontakt i nawiązać do profilu zawodowego kandydata, co powinno zachęcić go do wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach.

Przykładowe podziękowanie za udział w rekrutacji: wzór

Szanowna Pani Anno,
Dziękujemy za udział w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. marketingu w firmie X.
Bardzo serdecznie dziękujemy poświęcony czas i zainteresowanie naszą firmą. Szczególnie doceniamy Pani doświadczenie w tworzeniu kampanii marketingowych i szeroką wiedzę na temat mediów społecznościowych.
Informujemy, że po wnikliwej analizie wszystkich kandydatur, zdecydowaliśmy się na wybór innego kandydata, którego doświadczenie w większym stopniu odpowiada naszym aktualnym potrzebom.
Mimo to dziękujemy za przedstawione kwalifikacje i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju zawodowym. Zachęcamy do dalszych kontaktów w przypadku, gdyby w przyszłości pojawiły się wolne stanowiska odpowiadające Pani profilowi zawodowemu.
Z poważaniem,
Imię i nazwisko rekrutera, firma X.

Powyższe podziękowanie spełnia wszystkie niezbędne wymagania, jest spersonalizowane, a do tego przekazuje krótki feedback dla kandydatki. Jeżeli jest taka możliwość, warto przekazać również informację zwrotną z rozmowy kwalifikacyjnej.

Przykład błędnego podziękowania za udział w rekrutacji

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że nie zostali Państwo wybrani na stanowisko Y w firmie X.
Dziękujemy za udział w procesie rekrutacji.
Z poważaniem,
Imię i nazwisko rekrutera, firma X

Powyższe podziękowanie jest krótkie, nie zawiera spersonalizowanych informacji i nie wyraża wdzięczności za poświęcony czas. Nie należy wysyłać podziękowań w formie automatycznych e-maili, chyba że są one automatycznie personalizowane przez system ATS.