Praca, obowiązki domowe, natłok informacji – to jedynie niektóre czynniki, które prowadzą do nadmiernego stresu. Jego wpływ na zdrowie jest negatywny, szczególnie jeśli występuje w długim okresie. Jak poradzić sobie ze stresem w pracy?

Czym jest stres w pracy i jak go rozpoznać?

Stres w pracy z reguły wynika z czynników takich jak presja terminów, nadmiar obowiązków czy konflikty w zespole. Objawy manifestują się zarówno fizycznie, jak i psychicznie, są one niekorzystne dla zdrowia. To właśnie dlatego szybkie rozpoznanie przyczyn stresu w pracy jest kluczowe dla podjęcia odpowiednich kroków w celu jego redukcji.

Można to zrobić poprzez prowadzenie dziennika, rozmowy z bliskimi, udział w ankietach lub testach dotyczących stresu. Warto również rozważyć konsultację z lekarzem lub psychologiem, którzy zaproponują skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem.

Jakie stres wpływa na zdrowie?

Choć stres w niewielkich ilościach mobilizuje do działania, to w nadmiarze negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Dotyczy to szczególnie pracowników, którzy są na niego wystawieni codziennie i wykonują odpowiedzialną pracę, w której łatwo jest popełnić błąd.

Jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, nadmierny stres osłabia układ odpornościowy, prowadzi do chorób układu krążenia, zaburzeń układu pokarmowego, problemów ze snem, bólów mięśni oraz spadku libido.

Natomiast w kontekście zdrowia psychicznego stres jest częstą przyczyną lęku, depresji, problemów z koncentracją, drażliwości, zmęczenia oraz nadużywania substancji psychoaktywnych. Dodatkowo stres utrudnia utrzymanie zdrowych relacji oraz negatywnie przekłada się na wydajność w pracy.

Jakie są przyczyny stresu w pracy?

Przyczyny stresu w pracy są różnorodne i obejmują wiele czynników związanych zarówno z samą pracą, jak i cechami osobistymi pracowników.

Czynniki związane z pracą to:

 • nadmierne tempo pracy,
 • presja na realizację terminów,
 • nadmiar obowiązków,
 • konflikty w zespole,
 • niskie wynagrodzenie,
 • brak możliwości rozwoju zawodowego,
 • mobbing,
 • dyskryminacja
 • niewłaściwe warunki pracy.

Natomiast czynniki indywidualne, zależne od charakteru oraz zachowania pracownika, to:

 • perfekcjonizm,
 • niska samoocena,
 • brak umiejętności zarządzania czasem,
 • trudności w komunikacji,
 • problemy w życiu osobistym.

Przyczyną stresu w pracy niemal zawsze jest kombinacja kilku czynników, z reguły związanych zarówno z warunkami w miejscu pracy, jak i samym pracownikiem.

Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy

Aby poradzić sobie ze stresem w pracy, należy dbać o zdrowie fizyczne poprzez regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę, odpowiednią ilość snu oraz techniki relaksacyjne. Duże znaczenie ma również efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy poprzez planowanie dnia, delegowanie zadań, unikanie multitaskingu oraz regularne robienie przerw.

Warto postawić na asertywną komunikację, która obejmuje umiejętność mówienia „nie”, wyrażanie własnych potrzeb i unikanie ze współpracownikami. Należy zadbać o work-life balance i zmienić podejścia do pracy, aby nie łączyć jej z życiem osobistym. W ten sposób dużo łatwiej jest zadbać o swoje zdrowie.

Jak zapobiegać stresowi w pracy?

Istnieje szereg działań, które zapobiegają stresowi w pracy lub redukują jego wpływ na pracowników. Oto one!

Organizacja pracy

 • Zapewnij sobie ergonomiczne i wygodne stanowisko pracy.
 • Zachowaj porządek na biurku i w miejscu pracy.
 • Planuj swój dzień i wyznaczaj priorytety poszczególnym zadaniom.
 • Nie przeciążaj się obowiązkami i ucz się odmawiać.
 • Deleguj zadania, jeśli to możliwe.
 • Regularnie odpoczywaj i regeneruj siły.

Działania pracodawcy

 • Znaj swój zakres obowiązków i oczekiwania pracodawcy.
 • Komunikuj się jasno i przejrzyście z przełożonym i współpracownikami.
 • Unikaj niejasności i konfliktów.
 • Inwestuj w swój rozwój poprzez szkolenia i kursy.

Możliwość rozwoju i awansu

 • Ustal cele zawodowe i dąż do ich realizacji.
 • Poszukuj możliwości rozwoju w firmie.
 • Bierz udział w szkoleniach i kursach.
 • Rozmawiaj z przełożonym o swoich aspiracjach.

Pozytywna atmosfera w pracy

 • Buduj dobre relacje z kolegami.
 • Twórz pozytywną atmosferę w zespole.
 • Unikaj konfliktów i plotek.
 • Bierz udział w spotkaniach integracyjnych.

Wsparcie ze strony przełożonych i współpracowników

 • Buduj relacje z przełożonym.
 • Rozmawiaj z nim o swoich potrzebach.
 • Szukaj wsparcia wśród współpracowników.
 • Dziel się pomysłami i sugestiami.