Każde CV powinno zawierać nie tylko życiorys kandydata i dane kontaktowe, ale też klauzulę RODO, czyli zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. To obowiązkowa formalność, bez której zgłoszenie zostanie odrzucone przez rekrutera. Jak powinna wyglądać klauzula RODO w CV? Oto aktualny wzór, który możesz bezpłatnie wykorzystać!

Jak powinna wyglądać klauzula RODO w CV?

Klauzula RODO w CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumencie w celach rekrutacyjnych. Jej treść nie jest odgórnie ustalona, choć warto skorzystać z gotowych wzorów, które ułatwią tworzenie CV.

W praktyce istnieją dwa rodzaje klauzuli RODO:

  • uproszczona,
  • rozbudowana.

Wersja uproszczona jest w pełni wystarczająca, ale mimo to warto wyrazić zgodę w pełnym brzmieniu. W ten sposób możesz mieć pewność, że rekruter nie odrzuci zgłoszenia ze względów formalnych. Co istotne, niektóre firmy wymagają, żeby zgoda miała określoną treść. Taka informacja z reguły znajduje się na samym dole ogłoszenia o pracę. W takiej sytuacji należy wkleić w CV klauzulę w wersji, o którą prosi rekruter.

Klauzula RODO w CV – aktualny wzór

Przygotowaliśmy kilka gotowych wzorów klauzuli RODO w CV – zarówno po polsku, jak i w języku angielskim. Wybierz tę wersję, która Ci najbardziej odpowiada. Pamiętaj, żeby zastąpić „X” nazwą firmy, do której wysyłasz CV!

Klauzula RODO uproszczona po polsku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez X w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Klauzula RODO rozbudowana po polsku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula RODO uproszczona po angielsku

I hereby consent to my personal data being processed by X for the purpose of conducting recruitment for the position for which I am applying.

Jak wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach?

Jeżeli chcesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych z twojego CV w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez pracodawcę, to dodaj na końcu poniższą informację:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Możesz uzupełnić w ten sposób zarówno uproszczoną, jak i rozbudowaną wersję klauzuli RODO. Pamiętaj, że to jedynie formalność. Większość firm poprosi Cię o możliwość przetwarzania danych w przyszłych rekrutacjach podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, lub już po tym, gdy go wyślesz.

Dlaczego trzeba zamieścić klauzulę RODO w CV?

Obowiązek umieszczenia klauzuli RODO w CV wynika bezpośrednio z przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. W 2016 roku w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., znane powszechnie jako RODO. Polskie prawo zaimplementowało przepisy europejskie w ramach Ustawy o ochronie danych osobowych, która nakłada na firmy szereg obowiązków.

Jednym z nich jest konieczność zadbania o bezpieczeństwo danych osobowych. W CV znajdują się dane wrażliwe – to nie tylko imię i nazwisko, ale też adres zamieszkania, numer telefonu czy adres e-mail. Aby firma mogła z nich korzystać, musisz udzielić wyraźnej zgody w formie oświadczenia.

Gdzie zamieścić klauzulę RODO?

Kandydaci zazwyczaj zamieszczają klauzulę RODO na samym dole pierwszej strony CV. To bardzo dobra strategia – zgoda na przetwarzanie danych stanowi jedynie formalność i nie powinna odciągać uwagi rekrutera od informacji zawartych w twoim życiorysie.

Przed wysłaniem CV upewnij się, że klauzula RODO ma na tyle dużą czcionkę, że można ją bezproblemowo rozczytać. Jeśli twój życiorys jest długi, dla pewności dodaj zgodę na dole każdej ze stron dokumentu. W ten sposób upewnisz się, że rekruter nie przegapi klauzuli RODO.